کانال رسمی تلگرام موسسه محنا
آموزش استفاده از خدمات آنلاین

توافقنامه شرایط و ثبت ضمن سفارش
بسمه تعالی
توافقنامه شرایط ضمن سفارش

این توافقنامه بر اساس مندرجات زیر، و به منظور تعیین حدود و مرزهای میان دوطرف داد وستد، متناوباً در دفعات متعدد و با موضوع شرایط ضمن سفارش آنلاین خدمات و سرویس های گیلچاپ تنظیم گردیده و منعقد می شود، و طرفین پس از امضا یا تأیید این توافقنامه، در ارتباطات فی مابین، چارچوب تعریف شده زیر را کاملاً جاری و لازم الاتباع برای خود می دانند:

ماده 1- طرفین توافق:

1-1- سفارش دهنده با مشخصات فوق الذکر و تایید شده که از این پس سفارش دهنده نامیده خواهد شد.
1-2- موسسه واسپاری پیش از چاپ،چاپ و پس از چاپ ، تحت نظارت و مدیریت دفتر فنی و مهندسی طراحی محنا به نشانی گیلان، رشت، خیابان استاد شهید مطهری، روبروی پاساژ امیر، ساختمان طالع، طبقه دوم، واحد سه؛ به شماره 01313246400 که زین پس گیلچاپ نامیده خواهد شد.

ماده 2- موضوع توافق:

2-1- ارائه سفارشات چاپی، طراحی و تبلیغاتی از جانب سفارش دهنده به گیلچاپ، چاپ، طراحی و تحویل کالای مورد سفارش از جانب گیلچاپ به سفارش دهنده. گفتنی است این سفارشات بدون محدودیت تعداد و زمان می توانند در یک یا چندین نوبت از سفارش دهنده به گیلچاپ ارائه شود.
تبصره 1- سفارشات ارائه شده از جانب سفارش دهنده، در قالب فرم سفارش مکتوب، توسط کارشناسان فروش گیلچاپ تنظیم شده و مستقیماً یا از طریق پرتال آنلاین به تأیید سفارش دهنده خواهد رسید و یا سفارش دهنده شخصاً با استفاده از شناسه و رمز ورود اختصاصی، فرم سفارش مستقر روی پایگاه اینترنتی به نشانی www.gilchap.com را تکمیل و نهایتاً ثبت می نماید. بدیهی است برخی از سفارشات به صورت ترکیبی از روش های مکاتبه ای و اینترنتی ثبت خواهد شد.
تبصره 2- ملاک تعهد و عمل گیلچاپ، مندرجات فرم سفارش مکتوب و یا فرم های مستقر روی پایگاه اینترنتی که به تأیید سفارش دهنده رسیده است، خواهد بود. لذا گیلچاپ در باره هر گونه درخواست و توضیحات شفاهی که در فرم یا فرم های مذکور قید نشده باشد متعهد و پاسخگو نمی باشد.

ماده 3- تعهدات گیلچاپ:

3-1- گیلچاپ موظف است، سفارش ارائه شده از جانب سفارش دهنده را در موعد مقرر بر اساس توافق اولیه، آماده و تحویل نماید.
تبصره 3- علیرغم تعهد گیلچاپ نسبت به موعد تحویل سفارش، نظر به وجود آیتم های متعدد در تولید یک محصول چاپی یا تبلیغاتی، احتمال تأخیر در تحویل، بسته به نوع سفارش، وجود خواهد داشت. بنابراین در ابتدای هر سفارش هیچ گونه فرضی مبنی بر وجود تاریخ مصرف سفارش و متعاقب آن عدم کارایی و عدم پذیرش آن از جانب سفارش دهنده پس از موعد مقرر، وجود ندارد.
3-2- گیلچاپ تمام مساعی خود را در ارائه بدون نقص کیفی و کمی کالای مورد سفارش، قرار خواهد داد. اما در صورت وجود نقص یا اشکال احتمالی در کالای تحویلی، و یا عدم انطباق آن با سفارش اولیه با در نظر گرفتن شرایط زیر پاسخگو خواهد بود:
3-2-1- سفارش دهنده در صورت عدم رضایت از کالای تحویلی می بایست حداکثر تا 2 روز کاری پس از دریافت سفارش، موارد اعتراضی خود را به صورت مکتوب به اطلاع گیلچاپ برساند. بدیهی است گیلچاپ در مقابل اعتراضاتی که پس از گذشت این مدت ارائه شود پاسخگو نخواهد بود.
3-2-2- گیلچاپ موظف است حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری پس از دریافت اعتراض، موارد اعتراضی را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام نماید.
تبصره 4- تغییرات رنگ چاپ 10 تا 20 درصد کاملاً طبیعی بوده و به عنوان نقص کالا محسوب نمی گردد. لازم به ذکر است ملاک تعیین کیفیت و رنگ چاپ، مانیتور CRT کالیبره شده خواهد بود. لذا تغییر رنگ چاپ نسبت به نمونه چاپ دیجیتال، پرینت رنگی و یا LCD، غیر قابل پذیرش خواهد بود.
تبصره 5- در صورتی که مشخص شود طراحی طرح کالای مورد سفارش دارای اشکالاتی نظیر غلط املایی و یا عدم رعایت نکات فنی دستورالعمل طراحی تنظیم شده توسط گیلچاپ و سایر استانداردهای چاپ بوده است، علیرغم نقص فنی، گیلچاپ مسئولیتی در قبال تولید مجدد آن نخواهد پذیرفت (جاری بودن این تبصره به دلیل آن است که کلیه ی مراحل تایید طرح نهایی توسط سفارش دهنده صورت خواهد پذیرفت).
3-2-3- با عنایت به موارد فوق، گیلچاپ ابتدا وجود یا عدم وجود نقصان را از دو منظر کمّی (تعدادی) و کیفی بررسی نموده و در صورت وجود آن، با مرزبندی، طرف مقصر را از میان خود یا سفارش دهنده، بر اساس نظر کارشناسی تعیین خواهد نمود.
3-2-4- در صورتی که گیلچاپ پس از بررسی و اعلام نظر کارشناسی، نقصانِ به شکل کسری تعداد را، ناشی از عملکرد خود بداند، در این حال، اگر تعداد کسری برابر یا بیش از 50 درصد تعدادِ کل سفارش بوده، گیلچاپ موظف به چاپ تعداد کسری کالا و تحویل آن به سفارش دهنده می باشد، و اگر تعداد کسری کمتر از 50 درصد تعدادِ کل سفارش باشد، می بایست در صورت امکان آن تعداد را جبران نموده و یا به تناسب کسری تعداد، از مبلغ کل سفارش کسر نماید.
تبصره 6- بدیهی است با عنایت به شرایط حاکم بر مراحل تولید کالاهای چاپی و تبلیغاتی، تعداد نهایی تحویلی، با حداکثر 5 درصد کسری نسبت به تعداد قید شده در فرم سفارش همراه خواهد بود، که این تعداد به عنوان کسری تعداد تلقی نخواهد شد.
تبصره 7- کسری تعداد بیش از حد معمول فقط برای سفارشاتی قابل بررسی خواهد بود که سفارش دهنده حضوراً و در محل دفتر گیلچاپ ، کالای خود را تحویل گرفته باشد و در صورت کسری احتمالی مراتب را فوراً به صورت مکتوب به اطلاع گیلچاپ برساند.
3-2-5- در صورتی که گیلچاپ پس از بررسی و اعلام نظر کارشناسی، نقصانِ به شکل عدم کیفیت را، ناشی از عملکرد خود تشخیص دهد، گیلچاپ موظف است ابتدا در صورت امکان کالای تحویلی را رفع عیب نماید و در صورت عدم امکان کالای دیگری را بدون نقص تولید و تحویل نماید.
تبصره 8- تجدید تولید، دقیقاً بر اساس سفارش اولیه و با استفاده از همان فایل، امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 9- معیوب بودن یک کالا، به هیچ علتی چون تأخیر در تحویل و غیره موجب لغو آن و متعاقب آن عدم تصفیه وجه آن از جانب سفارش دهنده نخواهد شد.
تبصره 10- هزینه حمل استرداد کالای معیوب، و نیز هزینه حمل کالای جایگزین بر عهده گیلچاپ می باشد.
تبصره 11- در صورت پذیرش معیوب بودن کالا از جانب گیلچاپ ، سفارش دهنده می تواند کالای معیوب را نیز با بهای توافقی از گیلچاپ خریداری نماید.
3-3- زینک های مصرفی به عنوان ابزار کار و دارایی گیلچاپ تلقی شده و همراه با سفارش به مشتری تحویل نمی شود. همچنین به دلیل ماندگاری کوتاه مدت و عدم امکان بایگانی حجم انبوه زینک ها، تجدید چاپ هر سفارش اختصاصی فقط تا یک ماه امکان پذیر است و پس از آن زینک معدوم می گردد.

ماده 4- تعهدات سفارش دهنده:

4-1- سفارش دهنده ملزم و متعهد به اجرای کامل تعهدات مالی مذکور در ماده 7 می باشد.
4-2- ارائه فایل طراحی مربوط به سفارش به گیلچاپ، بر عهده سفارش دهنده می باشد.
تبصره 12- سفارش دهنده ملزم به رعایت موارد کیفی و فنی برای بهینه سازی و بهبود کیفیت چاپ بر اساس نکات ارائه شده در دستورالعمل طراحی تنظیم شده توسط گیلچاپ و سایر استانداردهای چاپ می باشد. بدیهی است گیلچاپ به هنگام اخذ سفارش هیچ گونه ممیزی و بازرسی نسبت به نحوه طراحی طرح ارائه شده نخواهد داشت. لذا در صورت بروز هرنوع عدم کیفیت ناشی از عدم رعایت استانداردهای مذکور در طراحی، گیلچاپ هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

ماده 5- نحوه تحویل سفارش:

5-1- نظر به حساسیّت ویژه کالاهای چاپی و طبق قاعده معمول، کالای آماده تحویل صرفاً به شخص سفارش دهنده و یا نماینده وی، به صورت حضوری و در محل گیلچاپ تحویل داده خواهد شد.
تبصره 13- نماینده سفارش دهنده (از قبیل کارمند، کارپرداز، راننده، پیک و غیره) صرفاً با معرفی نامه معتبر از جانب وی قابل شناسایی و اعتبار خواهد بود.
5-2- در صورت درخواست سفارش دهنده با توجه به بُعد مسافت، مبنی بر ارسال کالای آماده تحویل به وسیله پیک موتوری، تاکسی کرایه، وانت بار و یا از طریق پایانه های مسافربری یا باربری، گیلچاپ فقط با در نظر گرفتن شرایط زیر نسبت به بسته بندی و ارسال کالا اقدام خواهد نمود:
5-2-1- گیلچاپ بار ارسالی را بر اساس مشخصات و نشانی ثبت شده در بانک اطلاعات خود، که قبلاً توسط سفارش دهنده اعلام شده، برای سفارش دهنده ارسال خواهد نمود.
تبصره 14- اگر سفارش دهنده متمایل به ارسال بار خود به نشانی دیگر و یا گیرنده دیگری داشته باشد، می بایست مراتب درخواست خود را به صورت مکتوب و با ذکر دقیق اطلاعات، نظیر نام و نشانی گیرنده به گیلچاپ تحویل دهد.
5-2-2- گیلچاپ رأساً اقدام به فراخوان شخص حقیقی یا حقوقی حمل کننده خواهد نمود. اما در صورت تمایل سفارش دهنده به فراخوان حمل کننده، وی می بایست یا بر اساس تبصره 13 در هر نوبت معرفی نامه معتبر به وی اعطا نماید، و یا با تنظیم مکتوبه ای به طور کلی و برای تمام سفارشات مسئولیت این امر را جداگانه بر عهده گیرد.
5-2-3- گیلچاپ می تواند به منظور ارائه خدمات منظم تر و قابل پیگیری، همچنین گستره توزیع وسیع تر برای شهرهای استان گیلان، به حداقل رساندن اشتباهات پیش بینی شده و نشده و کاهش بهای کرایه حمل به نفع سفارش دهنده، برای سفارش دهندگان سایر شهرستان ها، یک شخص حقیقی و یا حقوقی حمل کننده را انتخاب و با وی قرارداد حمل تنظیم نماید.
تبصره 15- گیلچاپ در انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی حمل کننده، چه برای سفارش دهندگان مقیم گیلان و چه سایر شهرستان ها، مختار خواهد بود.
5-2-4- گیلچاپ ، تنها کالا را پس از بسته بندی به نیابت و وکالت از جانب سفارش دهنده، به شخص حقیقی یا حقوقی حمل کننده تحویل داده و در قبال آن فقط برگ بارنامه اخذ خواهد نمود. لذا در صورت بروز هر گونه حادثه احتمالی در طول مسیر از گیلچاپ تا سفارش دهنده از قبیل خیس شدن، ناپدید شدن جزئی یا کلی، و یا کسری بخشی از کالا، تمام مسئولیت آن برعهده سفارش دهنده می باشد و گیلچاپ در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد گرفت.
تبصره 16- در صورت بروز احتمالی موارد فوق الذکر سفارش دهنده ملزم به پرداخت کامل مبلغ سفارش به گیلچاپ بوده و می تواند شخصاً با اخذ بار نامه یا قبض حمل مربوطه از گیلچاپ، برای احقاق حقوق حقّه خود علیه شخص حمل کننده در مراجع ذیصلاح اقامه دعوی نماید.
تبصره 17- گیلچاپ بارنامه ها یا قبوض ارسال محموله را حداکثر تا یک هفته پس از ارسال، نزد خود نگاه خواهد داشت، تا در صورت لزوم به سفارش دهنده تحویل گردد. بدیهی است پس از گذشت این مدت گیلچاپ تعهدی در قبال تحویل بارنامه یا قبض حمل به سفارش دهنده نخواهد داشت.
5-2-5- هزینه حمل بار به مقصد شهر رشت (برای سفارش دهندگان مقیم) کاملاً بر عهده سفارش دهنده خواهد بود.
5-2-6- هزینه مربوط به بسته بندی و حمل بار تا پایانه بارِ طرف قرارداد گیلچاپ (هزینه شهری) برای سفارش دهندگان سایر شهرستان ها،  بر عهده گیلچاپ می باشد.
تبصره 18- هزینه بسته بندی و حمل بارهای با حجم بیش از حد معمول بر عهده سفارش دهنده است.
تبصره 19- در صورت تمایل سفارش دهنده به ارسال بار از طریق شخص حمل کننده دیگری به جز حمل کننده طرف قرارداد گیلچاپ ، هزینه شهری نیز بر عهده سفارش دهنده خواهد بود.
تبصره 20- گیلچاپ در طول روزهای کاری صرفاً در یک نوبت رأس ساعت 19:00 نسبت به جمع آوری و تحویل بار به شخص حمل کننده طرف قرارداد جهت ارسال اقدام خواهد نمود. لذا در صورتی که بنا به درخواست مشتری و برحسب ساعت حرکت وسیله حمل کننده بار برای یک مقصد خاص، نیاز به ارسال قبل از ساعت مذکور باشد، هزینه شهری نیز بر عهده سفارش دهنده خواهد بود.
تبصره 21- سایر هزینه های مربوط به انبارداری مبدأ، حمل از مبدأ تا مقصد و انبارداری شهر مقصد بر عهده سفارش دهنده می باشد.
5-2-7- گیلچاپ پس از ارسال هر محموله، موظف است ظرف یک روز کاری شماره بارنامه و تاریخ ارسال را به سفارش دهنده اعلام نماید.
5-2-8- گیلچاپ هیچ گونه تعهدی در قبال هر گونه تأخیر و بی نظمی احتمالی شخص حقیقی یا حقوقی حمل کننده، چه برای سفارش دهندگان مقیم و چه سایر شهرستان ها نخواهد داشت.

ماده 6- سایر شرایط:

6-1- تمام سفارشات، درخواست ها، تأییدیه ها، توضیحات و سایر مراودات طرفین الزاماً می بایست، به صورت مکتوب ثبت شده و رد و بدل گردد. بدیهی است در صورت لزوم به هر دلیل همین مکتوبات قابل استناد و مورد پذیرش طرفین خواهد بود.
تبصره 22- به دلیل صرفه جوئی در وقت و هزینه، طرفین، اعتبار قانونی مکتوبات ارسال شده از نوع موارد فوق الذکر را که از طریق دستگاه فاکس رد و بدل گردد، برابر اصل ارزش اصل آن سند قرار می دهند.
تبصره 23- در صورتی که سفارش دهنده به صورت تلفنی اقدام به ارائه سفارش و یا توضیحات تکمیلی نماید، الزاماً می بایست موارد شفاهی خود را به روش های گفته شده، به صورت مکتوب تأیید نماید. اما اگر به هر دلیل اعم از دسترسی نداشتن به دستگاه فاکس، امکان بررسی و تأیید کتبی توضیحات سفارش را نداشته باشد، بدینوسیله شخصاً تمام مسئولیت ناشی از هرگونه اشتباه و اختلافی را پذیرفته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
تبصره 24- درج، ثبت و تأیید هر گونه اطلاعات سفارش، توضیحات و غیره درون فرم های مستقر روی پایگاه اینترنتی متعلق به گیلچاپ به نشانی www.gilchap.com به منزله ارائه اطلاعات مکتوب گفته شده در بند 6-1 شناخته شده و دارای ارزش قانونی و قابل استناد خواهد بود. بدیهی است به دلیل اختصاص یافتن شناسه و رمز ورود ویژه برای سفارش دهنده، ثبت یا تأیید هر فرم روی این پایگاه برابر با ارزش قانونی امضای وی تلقی می گردد.

ماده 7- مبلغ سفارش:

7-1- مبلغ محاسبه شده و مندرج در فرم سفارش که به تأیید سفارش دهنده نیز می رسد، بر اساس تعرفه مصوب گیلچاپ، به عنوان مبلغ قطعی مورد توافق طرفین تلقی شده و پس از آن به هیچ میزان و به هیچ دلیلی اعم از تخفیفات جزئی یا کلی و غیره از آن کاسته نخواهد شد.
تبصره 25- اگر سفارش دهنده پس از تأیید فرم سفارش، ظرف مدت همان روز کاری، تصمیم به اعمال تغییرات در مشخصات سفارش خود داشته باشد، این کار در صورت موافقت گیلچاپ و در صورت نیاز، با اعمال تغییر در مبلغ سفارش انجام خواهد پذیرفت، که از قاعده بند 7-1 مستثنی خواهد شد. اما در صورت عدم تفاهم طرفین، بر اساس شرایط مندرج در ماده 8 توافق نامه، سفارش لغو خواهد شد.
تبصره 26- اگر گیلچاپ پس از تأیید فرم سفارش، ظرف مدت همان روز کاری تصمیم به اعمال افزایش مبلغ سفارش بنا به دلایل مختلفی اعم از افزایش بهای مواد اولیه و یا اشتباه در محاسبات داشته باشد، این کار در صورت موافقت سفارش دهنده، و در صورت نیاز، با اعمال تغییر در مبلغ سفارش انجام خواهد پذیرفت، که از قاعده بند 7-1 مستثنی خواهد شد. اما در صورت عدم تفاهم طرفین، بر اساس شرایط مندرج در ماده 8 توافق نامه، سفارش لغو خواهد شد.
7-2- سفارش دهنده ملزم به پرداخت کامل مبلغ سفارش فوق الذکر طبق ضوابط و مقررات گیلچاپ خواهد بود.

ماده 8- شرایط فسخ یا لغو سفارش:

8-1- طرفین فقط طبق ضوابط و شرایط زیر مجاز به لغو سفارش خواهند بود:
8-1-1- در صورتی که سفارش دهنده بنا به هر دلیل اعم از اصلاحات فایل و غیره  متمایل باشد سفارش خود را موقتاً لغو نموده و طی مدت حداکثر یک روز کاری نسبت به ارائه سفارش جایگزین با مشخصات مشابه سفارش اول اقدام نماید، وی می بایست درخواست خود را فوراً به صورت کتبی به اطلاع گیلچاپ برساند. در این صورت، گیلچاپ موظف به توقف فوری تولید کالای مورد سفارش در هر مرحله ای بوده، و سپس میزان هزینه های صرف شده برای آن کالا را تا آن هنگام محاسبه خواهد نمود که سفارش دهنده نیز موظف به پرداخت مبلغ آن علاوه بر مبلغ سفارش جایگزین می باشد. طبیعتاً در صورتی که تا زمان لغو سفارش به شکل فوق الذکر، هنوز اقدامی برای تولید کالا نشده باشد، سفارش دهنده ملزم به پرداخت هیچ مبلغی، بابت آن نخواهد بود.
تبصره 27- بدیهی است اگر درخواست لغو، پس از اتمام مراحل تولید به اطلاع گیلچاپ برسد، سفارش دهنده همچنان ملزم به پرداخت کامل مبلغ مندرج در فرم سفارش خواهد بود.
8-1-2- در صورتی که سفارش دهنده بنا به هر دلیل متمایل باشد سفارش خود را به طور کلی لغو نماید، وی می بایست درخواست خود را کتباً به اطلاع گیلچاپ برساند. در این صورت، گیلچاپ موظف به توقف فوری تولید کالای مورد سفارش در هر مرحله ای بوده، و سپس میزان هزینه های صرف شده برای آن کالا را تا آن هنگام محاسبه خواهد نمود که سفارش دهنده نیز موظف به پرداخت مبلغ آن می باشد.
تبصره 28- در صورتی که تا زمان لغو سفارش به شکل فوق الذکر، هنوز اقدامی برای تولید کالا نشده باشد، سفارش دهنده ملزم به پرداخت 10 درصد از کل مبلغ سفارش به گیلچاپ خواهد بود.
8-1-3- در صورتی که گیلچاپ بنا به هر دلیل متمایل باشد سفارش اخذ شده را از جانب خود لغو نماید، می بایست مراتب را حداکثر تا 2 روز کاری پس از اخذ سفارش کتباً به اطلاع سفارش دهنده برساند.

ماده 9- موارد حل اختلاف:

9-1- در صورت بروز اختلاف مابین دو طرف، ابتدا طرفین تمام مساعی خود را در جلب رضایت یکدیگر قرار داده و در صورت عدم تفاهم، هر کدام می تواند با طرح دعوی در مراجع ذیصلاح قانونی، پیگیری حقوق خود را پیگیری نماید.

ماده 10- اعتبار این توافق نامه:

10-1- این توافق نامه در 10 ماده و 34 بند و 28 تبصره تنظیم شده است.
10-2- سفارش دهنده با یک بار تأیید و پذیرش این توافق نامه، کلیه شرائط و مقررات مندرج و حاکم بر آن را در طول مدت همکاری طرفین و برای کلیه سفارشات ارائه شده از جانب خود به گیلچاپ جاری و معتبر می داند.
10-3- طرفین این اجازه را دارند تا در صورت بروز هر گونه اختلاف مابین یکدیگر، در مراجعه به هر یک از مراجع ذیصلاح قانونی به این توافقنامه استناد نمایند.

با تشکر از حسن انتخاب و اعتماد شما
گیلچاپ | اولین چاپخانه اینترنتی آنلاین استان گیلان


آیا توضیحات ارائه شده به شما کمک کرد؟

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    چاپ این موضوع چاپ این موضوع

در همین زمینه
حریم خصوصی مشتریان (مشاهدات: 812)